מאמרים

והילד העובר הוא - אני

  • Posted on: 29 July 2017
  • By: iditbazelet

בתוך המעבר והשינוי של  המסגרת החינוכית,  נשארות יציבות הדמויות הכי משמעותיות בחייו של הילד, והן  אמורות לשמר עבורו  את מסגרות המשפחה המצומצמת, המשפחה המורחבת,  וחלק מן הסביבה החברתית-קהילתית, בה הוא פועל והיא המשמשת לילד בשלב זה רשת תמיכה.