שעות וצילצולים

 

שעות

זמן שיעור

שיעור ראשון

שיעור שני

08:50 – 08:00 (50 דקות)

09:35 – 08:50  (45 דקות)

הפסקת אוכל בכיתה

09:50 – 09:35 (15 דקות)

הפסקה גדולה

10:10 – 09:50 (20 דקות)

שיעור שלישי

שיעור רביעי

11:00 – 10:10 (50 דקות)

11:45 – 11:00 (45 דקות)

הפסקה קצרה

12:00 – 11:45 (15 דקות)

שיעור חמישי

שיעור שישי

12:45 – 12:00 (45 דקות)

13:30 – 12:45 (45 דקות)

 

שיוך למרחב תוכן: