מרחב כתה א2

תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח

הנדון: תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח

להורים שלום רב,

להלן תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח אשר אושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת וחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

התשלומים מיועדים לפעילויות רבות אשר אינן מתוקצבות ע"י משרד החינוך מחד והרשות המקומית מאידך. ללא כספים אלה לא תתאפשרנה פעילויות העשרה וחוויה כגון: טיולים, סל תרבות, סביבה לימודית מתוקשבת ועוד.

את תשלומי בית החינוך תוכלו לשלם בהמחאות או במזומן.

ועדת הנחות:

מכתב שבועי 2 - א2

מה היה לנו השבוע:

שפה: כל בוקר נפתח בשיר בוקר לכבוד ראש השנה " בשנה הבאה"  ( השיר בהמשך למטה) ובשיר האותיות. המשכנו ללמוד את הקמץ, פתח ושווא. למדנו את האות מ' והצלילים מַ מָ מ מְ. הדבקנו במחברת שפה חלקה את האות מ  ציירנו והדבקנו ציורים שמתחילים ב-מ. חלק מהילדים למדו גם את האות ם ולמדו מילים חדשות : מר ו-רם.  עבדנו על צליל פותח. למדנו על חלוקת מילים לצלילים.

חשבון: המספרים עד 8. כתבנו את המספרים במחברת חשבון חכמה ותרגלנו אותם גם בספר. שיחקנו במשחקים של רצף המספרים עד 10 והתאמת מספר לכמות.

מכתב שבועי 3 - א2

הורים יקרים,

מעט מהשבוע וחצי שחלף ומספר הודעות:

שפה – כל בוקר נפתח בשיר האותיות ובשיר לכבוד חג סוכות "חג אסיף שמח". המשכנו ללמוד את הקמץ, פתח ושווא.  חזרנו על האותיות מ' , ם ו-ר' והצלילים מַ מָ מ מְ. למדנו מילים חדשות: מר ו-רם.

עבדנו על צליל פותח, חרוזים ועל חלוקת מילים לצלילים.

חלק מהילדים למדו את האות ה'.

מכתב שבועי א-2

שבוע עבר מאז פתחנו את שערי בית החינוך בחגיגה ובשמחה גדולה.

הילדים המקסימים, רוכשים חברים חדשים , לומדים תלמידאות  מהי?, כללים וחוקים.

השיעורים חווייתיים ומלמדים וכמובן  שכולם נהנים.