מרחב כתה א1

מכתב שבועי 17 א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

חג הפסח:

לתלמידים חולקו חוברות סיפור יציאת מצריים.

למדנו את סיפור יציאת מצריים ומבצעים משימות בחוברת.

חשבון:

שבילים 2: לומדים ומתרגלים שבירת עשרת.

שעת סיפור:

"הסיפור המושלם" התחלנו את כרך 5.

אמנות:

מכתב שבועי 16 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

מתרגלים את כל הצלילים. עובדים על משפטים לפי רצף, מילוי הוראות נכון.

פורים: סיפור המגילה, מנהגי החג. חידות בעקבות הסיפור. אין ספק שהתלמידים מצליחים בפתרון החידות. (חלק מהחידות: 1. איבר בגוף,  מחודד ולמאכל. 2. מ4 המינים ריחנית ומולכת. 3. גורל ברבים. נראה עכשיו אתכם J

אותיות הכתב: כמעט ומסיימים את אותיות הכתב.

חשבון:

שבילים ב'- מבנה המספרים עד 20.

מכתב שבועי 15 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

השבוע התחלנו את ספר צלילים מספרים חלק ב'. למדנו את תנועת החיריק.

במהלך השבוע התלמידים עבדו עצמאית בפרח המשימות, תרגלו כתיבה, זכר ונקבה, סופיות , רפות ודגושות.

חשבון:

תרגול חיבור וחיסור.

נא לדאוג לשלוח ספר שבילים ב', נתחיל השבוע את חלק 2.

מדעים:

מכתב שבועי 14 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

השבוע הקדשנו לשפה העברית: קראתי את הסיפור על אליעזר בן יהודה. התלמידים היו מרותקים!

למדנו מילים שאליעזר בן יהודה המציא וכל תלמיד הכין בול  למילה שבחר. התוצרים  המושקעים תלויים ברחבת בית החינוך.

עבדנו על הספר שטוזים של דתיה בן דור והמצאנו שטוזים  מצחיקים (שטויות בחרוזים) - כתבנו וציירנו אותם והם תלויים לראווה ומקשטים את כיתתנו.

הלחמנו מילים. צירפנו שתי מילים והמצאנו מילים חדשות.

מכתב שבועי 13 - א1

הורים יקרים,

שמחתי לפגוש את כולכם ביום ההורים.

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

חזרה על הצלילים שנלמדו ומילים חדשות. עבדנו על אותיות דגושות ורפות.

למדנו את האותיות י, ו- ז.

 

חשבון:

השלם וחלקיו, תרגילי חיבור וחיסור.

מדעים:

מכתב שבועי 12 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

חזרה על הצלילים שנלמדו ומילים חדשות של חורף : מעיל, גרביים, סודר, מטר. שלג, ברד, מיטריה, רעם, ברק, עננים, חרף, גשם. העתקנו למחברת חכמה את המילים שנלמדו.

למדנו את האות ו, ב, צ, ץ, פ,ף.

חשבון:

השלם וחלקיו:

אחד החלקים השווה ל-0 ,

 4 תרגילים לשלם וחלקיו.

מכתב שבועי 11 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

פותחים את היום עם שירי חנוכה.

למדנו את האות ע'  מילים חדשות : שמע, שמעה, עמד, עמדה, ענה.

פרח המשימות- התלמידים קיבלו השבוע פרח משימות חדש ועבדו נהדר במרחבים.  

חשבון:

השלם וחלקיו תרגילי חיבור וחיסור. ממשיכים לתרגל תרגילים שונים לשלם.

ובנוסף, התלמידים קיבלו דף עבודה בכיתה שמסכם את רצף המספרים עד 10.

מדעים:

מכתב שבועי 10 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

פותחים את היום עם שירי אותיות ופתירת חידות. יש לציין שהתלמידים מתנסים ואפילו מצליחים בקלות לפתור את החידות.

למדנו את האותיות:  ק ו-כּ. מילים חדשות במשמעויות שונות: כלה, קלה, כר, קר.

מתרגלים כתיבה במחברת חכמה  על הלוח ובלוחות מחיקים.

למדנו אסטרטגיות  לסידור משפט מבולבל, סידור תמונות ברצף.

מתרגלים כתיבת משפט מתוך המילים החדשות שנלמדו.

מכתב שבועי 9 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

פותחים בשירי אותיות ומדקלמים אותיות דגושות ורפות

למדנו את האותיות:  דָ דַ דְ ד שָׂ שַׂ שְׂ ש סָ סַ סְ ס  .  מילים חדשות:  דג, חדש, חדשה, אדמה,  ברד, חד, חדה, למדה, סבא, שמח, שמחה, בשר, שם, שמה, חסה, סלח, סלחה..

מתרגלים כתיבה במחברת חכמה ובלוחות מחיקים. מתרגלים כתיבת משפט מתוך המילים החדשות שנלמדו.

מכתב שבועי 8 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

את הבקרים ממשיכים לפתוח בשירי אותיות ותרגול הצלילים והמילים שנלמדו.

למדנו את האות  כָ כַ ךָ כְ כ ךְ .  מילים חדשות:  חכם, חכמה, אך, הלך, הלכה, מכר, מכרה, אכל, אכלה, ברכה.

תרגלנו זכר ונקבה בכל  האותיות בקמץ פתח ושווא, בחירת מילים מתוך המקראה וכתיבת משפטים במחברת.

חשבון:

Pages