מרחב כתה א1

מכתב שבועי 14 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

השבוע הקדשנו לשפה העברית: קראתי את הסיפור על אליעזר בן יהודה. התלמידים היו מרותקים!

למדנו מילים שאליעזר בן יהודה המציא וכל תלמיד הכין בול  למילה שבחר. התוצרים  המושקעים תלויים ברחבת בית החינוך.

עבדנו על הספר שטוזים של דתיה בן דור והמצאנו שטוזים  מצחיקים (שטויות בחרוזים) - כתבנו וציירנו אותם והם תלויים לראווה ומקשטים את כיתתנו.

הלחמנו מילים. צירפנו שתי מילים והמצאנו מילים חדשות.

מכתב שבועי 13 - א1

הורים יקרים,

שמחתי לפגוש את כולכם ביום ההורים.

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

חזרה על הצלילים שנלמדו ומילים חדשות. עבדנו על אותיות דגושות ורפות.

למדנו את האותיות י, ו- ז.

 

חשבון:

השלם וחלקיו, תרגילי חיבור וחיסור.

מדעים:

מכתב שבועי 12 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

חזרה על הצלילים שנלמדו ומילים חדשות של חורף : מעיל, גרביים, סודר, מטר. שלג, ברד, מיטריה, רעם, ברק, עננים, חרף, גשם. העתקנו למחברת חכמה את המילים שנלמדו.

למדנו את האות ו, ב, צ, ץ, פ,ף.

חשבון:

השלם וחלקיו:

אחד החלקים השווה ל-0 ,

 4 תרגילים לשלם וחלקיו.

מכתב שבועי 11 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

פותחים את היום עם שירי חנוכה.

למדנו את האות ע'  מילים חדשות : שמע, שמעה, עמד, עמדה, ענה.

פרח המשימות- התלמידים קיבלו השבוע פרח משימות חדש ועבדו נהדר במרחבים.  

חשבון:

השלם וחלקיו תרגילי חיבור וחיסור. ממשיכים לתרגל תרגילים שונים לשלם.

ובנוסף, התלמידים קיבלו דף עבודה בכיתה שמסכם את רצף המספרים עד 10.

מדעים:

מכתב שבועי 10 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

פותחים את היום עם שירי אותיות ופתירת חידות. יש לציין שהתלמידים מתנסים ואפילו מצליחים בקלות לפתור את החידות.

למדנו את האותיות:  ק ו-כּ. מילים חדשות במשמעויות שונות: כלה, קלה, כר, קר.

מתרגלים כתיבה במחברת חכמה  על הלוח ובלוחות מחיקים.

למדנו אסטרטגיות  לסידור משפט מבולבל, סידור תמונות ברצף.

מתרגלים כתיבת משפט מתוך המילים החדשות שנלמדו.

מכתב שבועי 9 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

פותחים בשירי אותיות ומדקלמים אותיות דגושות ורפות

למדנו את האותיות:  דָ דַ דְ ד שָׂ שַׂ שְׂ ש סָ סַ סְ ס  .  מילים חדשות:  דג, חדש, חדשה, אדמה,  ברד, חד, חדה, למדה, סבא, שמח, שמחה, בשר, שם, שמה, חסה, סלח, סלחה..

מתרגלים כתיבה במחברת חכמה ובלוחות מחיקים. מתרגלים כתיבת משפט מתוך המילים החדשות שנלמדו.

מכתב שבועי 8 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

את הבקרים ממשיכים לפתוח בשירי אותיות ותרגול הצלילים והמילים שנלמדו.

למדנו את האות  כָ כַ ךָ כְ כ ךְ .  מילים חדשות:  חכם, חכמה, אך, הלך, הלכה, מכר, מכרה, אכל, אכלה, ברכה.

תרגלנו זכר ונקבה בכל  האותיות בקמץ פתח ושווא, בחירת מילים מתוך המקראה וכתיבת משפטים במחברת.

חשבון:

מכתב שבועי 7 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

את הבקרים ממשיכים לפתוח בשירי אותיות ותרגול הצלילים והמילים שנלמדו.

למדנו את האות אָ אַ אֳ א, חָ חַ חְ ח. תרגלנו קריאה ולמדנו איך בוחרים כותרת לסיפור. ממשיכים לתרגל כתיבת מילים בלוחות המחיקים ובמחברות.

שייכתי היום 3 משימות נוספות באתר אופק לתרגול הצלילים.

חשבון:

השלם וחלקיו: למדנו איך מוצאים שלם ואיך מזהים את שני החלקים השונים.

תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח

הנדון: תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח

להורים שלום רב,

להלן תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ח אשר אושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת וחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

התשלומים מיועדים לפעילויות רבות אשר אינן מתוקצבות ע"י משרד החינוך מחד והרשות המקומית מאידך. ללא כספים אלה לא תתאפשרנה פעילויות העשרה וחוויה כגון: טיולים, סל תרבות, סביבה לימודית מתוקשבת ועוד.

את תשלומי בית החינוך תוכלו לשלם בהמחאות או במזומן.

ועדת הנחות:

מכתב שבועי 6 - א1

הורים יקרים,

חוויות מהשבוע שחלף:

שפה:

את הבקרים ממשיכים לפתוח בשירי אותיות ותרגול הצלילים והמילים שנלמדו.

למדנו את האות לָ לַ לְ ל נוספו לנו מילים חדשות:  גל, גלגל, נמלה, גלש, גלשה, בלש, לש, לשה...

תרגלנו כתיבה של זכר ונקבה. יש להוסיף(קמץ ו- ה שותקת)  ָה, או  (שווא, קמץ ו- ה שותקת) ְ ָה. נמשיך ונתרגל בכיתה.

למדנו איך לענות תשובה מלאה. סימון מילת שאלה במרקר וסימון התשובה בתוך הטקסט. כל שאלה ותשובה נסמן במרקר שונה.

Pages